ERNEST HEMINGVEJ STARAC I MORE PDF

Ernest Hemingvej – Starac i more. likes. Book. Ernest Hemingvej – Starac i more. Book. people like this topic. Want to like this Page? Sign up for. Buy STARAC I MORE – SNEGOVI KILIMANDZARA by ERNEST HEMINGVEJ ( ISBN:) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on. Starac i more by Ernest Hemingvej at – ISBN – ISBN – JRJ – – Hardcover.

Author: Vum Mazunos
Country: Malta
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 20 February 2016
Pages: 130
PDF File Size: 5.7 Mb
ePub File Size: 18.79 Mb
ISBN: 455-5-46399-765-2
Downloads: 12647
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dushura

Otvori je i uze jedan gutljaj. Nadu i sigurnost nije nikada sasvim gubio. Izgubila se a starac i ne opazi. Pojedi ih ljudski a poslije njih na redu je tunj. More se osjetno uzburkalo. Mogao bih zategnuti konopac, ali bi tada ona bila u stanju da ga prekine. Riba je mirna i istrajna. Ali, to nije trajalo dugo. Upropastio sam nas oboje.

Ali sam ubio ribu koja je moja sestra i sad moram da obavim ropski posao. Bolje je da erbest ostavim sada na miru i da je mnogo ne uznemiravam hemingveh se ne smrkne. Ali, ona bi ga mogla prekinuti i najmanjim trzajem. Naginjala se na stranu, pa se opet uspravljala. Ali to je privid.

  CPU 314C 2 DP PDF

Starac je gledao neprekidno u ribu da bi bio siguran da je sve to java. Bilo je hladno pred svitanje i on se pripi uz drvo da renest zagrije. Dentuso, pomisli, proklet da si! Sjedi ti tu na suncu pored vatre. Kazuje ga i pisac, a izgovara ga i Santjago. Delfin izgleda naravno zelen jer je u stvari zlatan. Da mi je samo jednom da je vidim kako bih saznao kakvog imam protivnika. On ode do Terase i zaiska kafu.

Ernest Hemingvej – Starac i more

Thank you for interesting in our services. U glavi su mu se stalno vrtjeli pored bezbola i konji. Pored toga, smatram to za grijeh. Sad je mogao pustiti da mu klizi preko ruke a da riba ne osjeti ni najmanji trzaj. Neka se otvori sama od sebe.

Ali i to je tvoje pravo.

Ali ona bi mogla pobjesnjeti od njenog. Da sam na njenom mjestu, zapeo bih iz sve snage i povukao — pa kud puklo da puklo. Sada je sve propalo.

Lete ti one i brzo i daleko. Kompas xtarac nije bio potreban da odredi gdje se nalazi jugozapad. Nikada nisam ni 70 pomislio da se poraz otrpi tako lako. Riba je bila srebrnasta i mirna i ljuljala se na talasima. Katkad su hitro odlijetale. Bori se sad, ribo, pomisli.

  AS NZS 3013 PDF

Ptica odletje kad kanap zadrhta a starac nije vidio kad je uzletjela. Zatim je on udari maljem po glavi i ona se strese i umiri. Kako sam mogao dozvoliti da me riba povrijedi tako naglim trzajem? Nisi ostala dugo, pomisli starac.

Ernest Hemingvej Starac i more | Glimpses of The World

Sada je bio spreman. Dobri su ljudi u mom mjestu. Size px x x x x To je podvala sopstvenog tijela.

To je velika riba i moram je umiriti. Ribice su bile imune protiv toga otrova.

Ernest Hemingvej – Starac i more – Free Download PDF

Neka oni lupaju glavu o tome. Uznemirio sam je, mislio je. Nagib konopca je govorio da je plivala na manjoj dubini. On savi pantalone i od njih napravi jastuk. More je bilo sasvim tamno a svjetlost je stvarala prizme u vodi. A ptica nema nikakvog izgleda. Ali ja sam bio inteligentniji.